Értékek

Értékek

- Mehr Pars Kft. (MPK) számára partnerei jelentik a minőség és a tartós építészeti megoldások garanciáját, vonzóvá téve lakásainkat a későbbi vásárlók előtt
- A környezet tisztelet minden körülmény között
- Becsületesség és bizalom minden munkafázis során
- Bővülő stratégiai horizont az MPK előtt a legkiválóbb anyagok alkalmazásának köszönhetően.
- Motiváció és innováció hatékony munkacsoportok létrehozása által
- A vállalt jó hírnevének megőrzése a későbbi kapcsolatok kialakításának alapjaként
- A projekt határidejének szigorú betartása
- Új technológiákon nyugvó építészeti megoldások
- A vállalt versenyképességének megőrzése más cégekkel szemben
- Vásárlóink igényeinek megértése
- Minden tevékenység során az emberi kapcsolatok és a családi szükségletek előtérbe helyezése